Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determining factors of private investments: an empirical analysis for turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret Ve İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Private investment plays a pivotal role in the free market economy. In the contemporary economic thinking private sector has a weighty and important place in the investment and production based growth. Considering the multifaceted nature of private investments, determining the factors which have effects on private investments gain importance. This paper aims to determine the factors which affect private investments in long-run in Turkey. To this end, the long-run private investment equation is estimated via bounds test (ARDL) approach to co-integration. Estimated coefficients of the variables show that in the long-run real GDP, real exchange rate, ratio of private sector credit to GDP, private external debt, inflation, and trade openness have a significant impact on private investments.

Özet İngilizce :

Özel sektör yatırımları serbest piyasa ekonomisinin ekseni mesabesindedir. Çağdaş ekonomik anlayışta özel sektör yatırımları yatırım ve üretime dayalı büyümede ağırlıklı ve önemli bir yere sahiptir. Özel sektör yatırımlarının çok yönlü etkileri dikkate alındığında özel yatırımları etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de uzun dönemde özel yatırımları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, eşbütünleşmeye sınır testi (ARDL) yaklaşımı ile uzun dönem yatırım denklemi tahmin edilmiştir. Tahmin edilen katsayılar uzun dönemde GSYH, reel döviz kuru, özel sektör kredilerinin GSYH’ye oranı, özel dış borçlar, enflasyon ve ticarî açıklığın özel sektör yatırımları üzerinde olumlu etkide bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :