Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Corruption in kyrgyzstan

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

This paper proceeding from the results of recent empirical studies and theoretical arguments on corruption in economic literature attempts to show the factors causing corruption and focuses on some facts of its consequences in Kyrgyzstan. Literature on corruption defines main causes of corruption as: 1) Excessive regulatory burden; 2) Weak juridical system; 3) Level of political competition and democracy; 4) Sociological factors; 5) Low wages in public sector Results of application of regression analysis on some causes of corruption in Kyrgyzstan correspond to these arguments. In particularly, relatively high levels of negative relations with corruption have proxies for regulatory burden and for the juridical system. Despite the secretive nature of corruption and difficulty in determining clearly the cost of corruption, some facts on the economic consequences of corruption prove the high cost of corruption in Kyrgyzstan economy.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma iktisat literatüründe yolsuzluk üzerine yapılan teorik argümanlar ve deneye dayalı çalışmalar sonuçlarından yola çıkarak Kırgızistan’da yolsuzluk nedenlerini göstermeyi amaçlamakta ve yolsuzluğun sonucu olarak ortaya çıkan bazı olguları açıklamaktadır. Yolsuzluk üzerine yapılan araştırmalar bunun nedenleri olarak şu önemli faktörleri belirlemektedirler: 1) Aşırı devlet düzenlemeleri; 2) Yasal sistem zayıflığı; 3) Siyasi rekabet ve demokrasi seviyesi; 4) Sosyolojik faktörler; 5) Kamu sektöründe düşük ücret düzeyi. Kırgızistan örneğinde bu nedenler üzerine yapılan regresyon analizi sonuçları söz konusu argümanlar ile uyuşmaktadır. Özellikle yolsuzluğun devlet düzenleme yükü ve yasal sistem ile düğer faktörlere nazaran daha yüksek seviyede negatif bir ilişki gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Yolsuzluk olgusunun gizli nitelikte olması ve bunun maliyetinin net olarak hesaplanması zor olmasına rağmen yolsuzluğun iktisadi sonuçları ile ilişkin bazı bilgiler Kırgızistan’da bu olgunun yüksek maliyetli olduğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :