Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir geçiş ekonomisi olarak kırgızistan’ın dış borçlarının sürdürebilirliği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin diğer ülkelerden sağladığı kaynaklar (dış kaynaklar, dış tasarruflar), kullanan ülke açısından iki önemli fonksiyonu yerine getirir. Bunlardan birincisi tasarruf açığını, ikincisi ise döviz açığını kapatma fonksiyonudur. Konuya gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında bu ülkelerin kalkınma çabaları yönünden dış kaynakların her iki fonksiyonunun da önemli olduğu belirtilebilir. Bu çalışmada, gerek Kırgızistan’da gerekse birçok gelişmekte olan ülkede dış kaynaklar içinde önemli yere sahip bulunan “dış borçlar” ele alınacak ve geçiş sürecinden bugüne Kırgızistan’ın dış borçlarındaki gelişmeler ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca, ülkenin uzun dönemli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini ölçmeye yönelik olarak ekonometrik yöntem uygulanacaktır. Bu çerçevede birim kök ve eşbütünleşme testleri uygulanarak Kırgızistan’ın dış borçlarının sürdürülebilirliği analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

Resources (external sources, external savings) gathered from other countries carries out two major functions from the point of country which utilizes those sources. First one is a function to cover the gap in savings; second one is a function to cover the gap in foreign exchange. Looking at the issue from the perspective of developing countries which exerted striving efforts towards development it may be revealed that both functions of external sources are also important. In this paper, “foreign debts” which constitutes a major portion in overall external sources both in Kyrgyzstan and in many developing countries will be tackled and Kyrgyzstan’s foreign debt progresses from transition period to present will be put forward. Besides, an econometric method will be applied as directed towards measuring the country’s long term debt solvency. Within this frame, the sustainability of Kyrgyzstan’s foreign debts will be analyzed through the execution of certain “unit root” and “cointegration” tests.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :