Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe müşteri değerinin marka algıları ve müşteri sadakati çerçevesinde incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Ziraat Bankası2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to examine the effect of brand perceptions, service quality and cost on customer value. In addition to this purpose the effect of customer value on customer loyalty was investigated. Throughout the survey method, 354 questionnaires were collected. Based on the analysis conducted the positive influence of brand perceptions and service quality and negative influence of cost were found. Moreover, brand image, company image, employee trust, and company trust affected customer value positively. It was also found that customer value had a positive impact on the customer loyalty.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe marka algıları, hizmet kalitesi ve maliyetlerin müşteri değerine etkisi ile müşteri değerinin müşteri sadakatine etkisinin incelenmesidir. Banka müşterilerinden 354 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda marka algılarının ve hizmet kalitesinin olumlu yönde; maliyetin ise, müşteri değerini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Marka ve firma imajının yanı sıra çalışanlara ve firmaya güvenin müşteri değerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca müşteri değerinin müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :