Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation on the relationship between government size and unemployment rate: evidence from oecd countries

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

It is widely accepted that size of government is an important determinant of labor market performance. Therefore, understanding the effects of government size on employment is both empirically and theoretically critical. Recent empirical studies indicate that the size of government is inversely related to labor market performance. This study examines the relationship between government size and unemployment rate for 17 OECD countries over the period of 1990-2007 using panel cointegration analysis. The empirical findings indicate a statistically significant relationship between size of government and unemployment rates.

Özet İngilizce :

Devletin büyüklüğünün işgücü piyasasının performansını etkileyen önemli bir unsur olduğu genel kabul görmektedir. Bu nedenle kamunun hacminin istihdam üzerindeki etkisi, hem teorik hem de deneysel olarak oldukça dikkat çekicidir. Son dönemdeki çalışmalarda göstermiştir ki devletin büyüklüğü, işgücü piyasasının performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada devletin büyüklüğü ile işsizlik oranları arasındaki ilişki, 1990-2007 yılları arasında 17 OECD üyesi ülke açısından panel koentegrasyon analizi ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre kamunun hacmi ile işsizlik arasında istatistiksel açıdan bir ilişki bulunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :