Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternative measures of rate of capacity utilization for the turkish economy: a comparative analysis in means of adequacy for empirical investigation and growth models

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims at calculating the rate of capacity utilization for the Turkish economy with the cointegration method which is based on the relation between capital stock and the output and compare it with several other measures. The cointegration method is developed in accordance with the long run perspective of the classical/Marxian conceptualization. It also takes into account the Keynesian short-run cycles. For comparative purposes the Wharton index and the output-capital ratio measures are also calculated. These three measures as well as the available series based on the survey data are compared and contrasted to each other. The cointegration measure proves to be the most adequate measure in means of the classical/Marxian long-run as well as the Keynesian short-run theoretical considerations. Together with its technical simplicity in compilation and calculation as compared to the widely used survey based series its theoretical advantages makes it the best measure for use in empirical investigations and macroeconomic modeling.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türkiye ekonomisi için kapasite kullanım oranlarının, sermaye stoku ve çıktı arasındaki ilişkiye dayalı eşbütünleşim yöntemiyle hesaplanmasını ve teorik yaklaşımlar açısından diğer ölçülerle karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Eşbütünleşim yöntemi klasik/Marxgil kavramsallaştırmanın uzun dönemli bakış açısıyla uyumlu olarak geliştirilmiştir. Aynı zamanda Keynesgil kısa dönemli çevrimleri hesaba katmaktadır. Çalışmada karşılaştırma amacıyla Wharton endeksi ve hâsıla-sermaye oranı ölçüsü de hesaplanmıştır. Bu üç ölçü ve mevcut anketlere dayalı seriler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Eşbütünleşim ölçüsü hem uzun dönemli klasik/Marxgil hem de kısa dönemli Keynesgil kuramsal yaklaşımlara en uygun davranışı sergilemektedir. Gerekli gözlenebilir verilerinin toplanması ve kapasitenin hesaplanması açısından sıklıkla kullanılan ankete dayalı serilere nazaran teknik yalınlığı ve kolaylığıyla birlikte kuramsal üstünlüğü, eşbütünleşim ölçüsünün deneysel çalışmalar ve makroekonomik modelleme için en iyi ölçü olduğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :