Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1982 sonrasında türkiye’de uygulanan turizm politikalarının çanakkale turizmine etkileri

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Çanakkale sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin daima gözdesi olmuştur. 1982 yılında yürürlüğe giren “Turizmi Teşvik Kanunu” ile özel sektöre sağlanan kredi kolaylıklarının artması, teşviklerin çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi Çanakkale İli’nde de turizm teşvikli yatırımların gelişimine katkı sağlamış ve birçok tesisin bu yıllarda işletmeye açılmasına neden olmuştur. Teşvik önlemleri sayesinde 1982 yılında Çanakkale’de belgeli tesis sayısı 85 iken, bu sayı 2005 yılında 177’ye yükselmiştir. Ancak Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre 1982–2006 yılları arasında Çanakkale İlinde, turizm sektörüne verilen yatırım teşvik belgelerinin, toplam turizm yatırımları içerisinde %0,93’lük bir pay aldığı göz önünde bulundurulduğunda Çanakkale’nin turizm sektöründe hak ettiği payı alamadığı anlaşılmaktadır. İncelenen yıllar içerisinde Kalkınma Planları çerçevesinde ilin alt yapısı geliştirilmeye çalışılmış, ulaştırma alanında az da olsa gelişme sağlanmış, Çanakkale turizminin çeşitlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiş, eğitim ve çevre konularında ilerlemeler sağlanmıştır.

Özet İngilizce :

Canakkale, holding cultural, touristy, and historical wealth, has always been a popular place for tourists. The Tourism Incentive Law effectuated in 1982, enlivened the tourism sector in Canakkale via the provided various economical encouragements, and increased credit facilities for private sector besides enabling the formation of many facilities. While the number of the recorded facilities in Canakkale was 85 in the year of 1082, this number has increased up to 177 in the year 2005. According to the data gathered by the Under secretariat of Treasure; the documents on incentives concerning tourism investment only covers a share of 0.93% over the total investments in Canakkale between the years 1982 and 2006, and this depicts that Canakkale has not achieved the share it deserves in tourism sector. Within these years, the infrastructure of the city, the transportation system attempted to be improved within the frame of Incentive Planning and there was a sufficient progress in educational and environmental policies in Canakkale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :