Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni girişimcilik modeli ve yeni nesil girişimci profili: internet girişimciliği ve y, m, z kuşağı girişimci

Yazar kurumları :
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni yüzyılın girişimciliği olarak lansmanı yapılan internet girişimciliği, sanal ortamda maddi bir beklenti hedefleyerek, proje oluşturmak ve oluşturulan projeyi müşterilere internet aracılığıyla sunmaktır. Türkiye'de de internete duyulan güvensizliğin son yıllarda kırılmaya başlanmasıyla internet girişimciliği önemli ölçüde bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı öncelikle yeni girişimcilik modeli olarak adlandırılan internet girişimciliğini tanımlayıp bir internet girişimcisi profili oluşturarak gelecekte yapılacak uygulamalı çalışmaların ihtiyaç duyacağı teorik altyapıyı oluşturmak ve kuşakların sahip oldukları özelliklere göre Y, M ve Z kuşaklarından hangisinin yeni girişimci profiline (internet girişimcisi) uyduğunu saptayarak bu konuda literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktır.

Özet İngilizce :

An Internet entrepreneurship as launching entrepreneurship of new century is meant to create projects and to offer these projects to customers by targeting financial expectations in virtual environment through Internet. In recent years, Internet entrepreneurship has gained a considerable acceleration within breaking distrust of Internet in Turkey. This study aims filling an important gap in litreature to identify Internet Entrepreneurship as a new entrepre-neurship model and creates an internet entrepreneur profile to build an theoretical base for future practical studies. In the direction of this aim, characteristic of Y, M, and Z generations to determine which of them is totally Internet entrepreneurs or has a potential to be an Internet entrepreneur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :