Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası rekabet gücünü etkileyen makroekonomik faktörler: türk imalat sanayi üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de imalat sanayi sektörünün uluslararası rekabet gücü ile birtakım makro ekonomik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 1980-2010 dönemi için, AKÜ Endeksi yardımıyla hesaplanan uluslararası rekabet gücü düzeyi ile işgücü maliyeti, reel döviz kuru, GSYİH ve dışa açıklık arasındaki ilişkiler çoklu eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan test edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre kısa ve uzun dönemde uluslararası rekabet gücü, GSYİH ve dışa açıklıktan pozitif, işgücü maliyeti ve reel döviz kuru değişkenlerinden negatif olarak etkilenmektedir. Ayrıca, uluslararası rekabet gücü ile işgücü maliyeti ve GSYİH değişkenleri arasında iki yönlü, reel döviz kuru ve dışa açıklık oranından uluslararası rekabet gücüne doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate whether there is a relationship among international competiveness and some of the macroeconomics variables in Turkey. For this purpose, for the period of 1980-2010, the relationships among the level of international competitiveness calculated by help with RCA Index and labour cost, real exchange rate, GDP and openness are econometrically analyzed by employing multivariate cointegration analysis and error correction model. According to the results of analysis, international competiveness is positively effected by GDP and openness, and negatively by labour cost and real exchange rate variables in long and short run. Furthermore, it is identified that bi-directional causality exists between labour cost and GDP and international competitiveness, one-directional causality runnig from real exchange rate and openness to international competitiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :