Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de metropoliten alan yönetiminden metropoliten yönetişime geçiş: ankara örneğinde bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

2000'li yıllarda Türk kamu yönetim sistemi yeniden yapılanma sürecine girmiş, yeni yönetim anlayışı 'yönetişim' kavramına dayandırılmıştır. Yeniden yapılanma sürecinde metropoliten alan yönetiminde de kimi değişiklikler gündeme gelmiş, büyükşehir yönetimleri yeniden yapılandırılmıştır. Çalışmada mevcut metropoliten yönetim sistemi, Ankara örneğinde irdelenmiş, mevcut sistemdeki sorunlar saptanarak, metropoliten alanlarda etkin ve verimli bir yönetim sistemi için ne tür açılımlara yönelinmesi gerektiği tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In the 2000s, the Turkish public administration system entered into a restructuring process, basing the new concept of management on the notion of 'governance'. In the restructuring process, certain changes were also introduced in metropolitan area management, and metropolitan administrations were restructured. In this study, the existing system of metropolitan area management has been examined in the context of the metropolitan governance concept, taking Ankara as a case, the problems of the existing system have been identified, and a discussion has been made of the steps required for an effective and efficient system of management in metropolitan areas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :