Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de eğitim harcamalarının farklı illerin üretim düzeyleri üzerine etkileri: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Altıntaş MYO1, Anadolu Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'de 1990-2001 yılları arasındaki dönemde, il bazında veriler kullanılarak, eğitim harcamaları ile illerin üretim düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Türkiye geneli yanında, kişi başına GSYİH Türkiye ortalamasının altında ve üstünde olan illerden oluşturulan iki grup iller için, toplam eğitim harcamaları yanında, ilköğretim ve ortaöğretim harcamalarıyla bölgelerin üretim düzeyleri arasındaki ilişki panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, Türkiye geneli ve diğer gruplarda, toplam, ilköğretim ve ortaöğretim harcamaları katsayıları beklenildiği gibi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Türkiye genelinde ve kişi başına GSYİH ortalamasının altında kalan illerde, ortaöğretim harcamalarının üretim artışına etkisi, ortalama üstünde kalan illere göre daha yüksek çıkmıştı

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between educational expenditures and production levels is examined over the period of 1990-2001 in Turkey, by using province data. Besides examining relationship overall in Turkey, two more groups are generated as provinces with higher and lower per capita GDP than the country average. Panel data approach is used in order to analyze the relationship between total, primary and secondary level education expenditures and provincial production growth. The results show that total, primary and secondary education expenditure coefficients, consistent with previous economic studies, are statistically significant and positive. The results also indicate that the effect of secondary level education expenditure on production growth is higher for both for overall Turkey and for provinces with lower than average GDP group than that of above average provinces.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :