Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de denetimin tarihsel gelişimi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan MYO1, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemiz son yıllarda pek çok alanda bir değişim ve gelişim sureci içine girmiş ve özellikle mali sistem alanında gelişmiş ülke düzeyine ulaşabilmek için gerekli yasal ve yapısal değişimleri gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etmektedir. Bu caba muhasebe ve denetim alanında da sonuçlarını göstermiş ve muhasebe ve denetim mevzuatında ve uygulamalarında önemli değişimler olmuştur. Özellikle 1980'li yılların başında itibaren ülkemiz uluslar arası alanda meydana gelen bu değişimlere ayak uydurmak ve değişimleri ulusal düzeyde ülkemize adapte etmek için kurum düzeyinde gerekli yapılanmalar yapılmaya başlanmış ve bu çerçevede yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu çalışma ülkemizde bağımsız denetim alanında meydana gelen yasal ve yapısal değişiklikleri sistematik bir şekilde incelemektedir.

Özet İngilizce :

Recently our country has entered a new process of change and development about many fields, especially that makes lots of effort to reach at high-level as developed country in financial system and tries to have necessary legal and structural amendments. This effort is also seen in accounting and audit field, and accounting and audit legislation and applications have experienced vital changes. In particular, since the beginning of 1980s, our country has given importance institutional structures to keep pace with these changes in international fields and to adapt changes to our country at the international level and has applied to legal amendments in this framework. This study systematically deals with legal and structural changes in independent audit for our country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :