Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve dünya’da kadınların çalışma hayatında yaşadıkları cam tavan algıları üzerine kavramsal bir çalışma

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
699
DOI :
Özet Türkçe :

Kadın çalışanlar iş hayatında karşılaşmış oldukları kariyer engellerini ve özellikle cam tavan sendromunu bireysel çabaları ile aşmaya başlamışlardır. Günümüzde kadınları sivil toplum kuruluşlarında, kamu görevlerinde ve örgütlerde lider ve yönetici konumunda görebilmek mümkündür. Bu olumlu gelişmelere rağmen kadınların iş hayatında kariyer yapmalarının önünde hala bir takım engeller bulunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetici ve lider kadınların sayısı erkeklerle oranla oldukça düşüktür. Bu makale, gerek ülkemiz gerekse dünyadaki kadın çalışanların kariyerleri boyunca karşılaşmakta oldukları engelleri ve cam tavan algılamalarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Women employees have started to overcome the carrier obstacles and notably glass ceiling syndrome which they have to face in the business life, using their own efforts. Nowadays it is possible to see women in the civil society organizations, in public functions and such as leader and manager in some organizations. In spite of all these positive advancements, there are still some obstacles in front of the women who want to make carrier in the business life. Also in our country, the total of women employees who are manager or leader remains quite low relatively men as the whole world. This study aims to investigate the obstacles and glass ceiling perceptions which women employees of our country and the worlds' women employee have to face during their carrier making periods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :