Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kaynağı olarak bilgi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı literatürde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kaynağı olarak gösterilen bilginin rekabet gücüne dönüşümündeki yapı taşlarını (bilgi, örgütsel bilgi, inovasyon, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü) ve bu dönüşüme etki eden örgütsel süreçleri (örgütsel öğrenme, bilgi yönetimi, inovasyon yönetimi) belirlemek, kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve bilgiden rekabet gücüne giden bir model oluşturmaktır. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgilere göre dış çevredeki bilgi öğrenme sürecinden geçerek bireysel bilgi haline gelmekte ve bireylerin bilgisi örgütsel öğrenme ile örgüt bilgisini oluşturmaktadır. Değerli bir örgüt kaynağı olan örgütsel bilgi örgütün hedeflerine göre yönetilmekte ve inovasyon faaliyetlerine girdi sağlamaktadır. İnovasyon ise inovasyon yönetimi ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kaynağı haline gelmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study determining basic units (knowledge, organisational knowledge, innovation, sustainable competitive advantage) of transformation of knowledge which is accepted a source of sustainable competitive advantage to competitive advantage and organisational processes (organisational learning, knowledge management, innovation management) which effect the transformation, introducing relations between concepts and creating a model of knowledge which is leading competitive advantage. Results of review of the literature show that, knowledge obtained from the external environment becomes individual knowledge through the process of learning. Then knowledge of individuals constitutes organisational knowledge via organisational learning. Organizastional knowledge which is a valuable source of organization is managed by the organization's objectives and provides input for innovation activities. Innovation is becoming a source of sustainable competitive advantage via innovation management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :