Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir rekabet anlayışı olarak yenilik yeteneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada yenilik yeteneğinin rolü değerlendirilmektedir. İrdelenen iki kavram arasındaki koparılamaz bağıntının ortaya konulması mikro ölçekte olduğu kadar makro ölçekte de önem taşımaktadır. Günümüz dünyasının en büyük güç belirleyicisi olarak yenilik yeteneği derecesi, ülkelerin iktisadi ve sosyal refahlarının da belirleyicilerindendir. Çalışmada öncelikle, artan küreselleşme eğilimleri ile birlikte yeni bir anlam kazanmış olan rekabet olgusu, yenilik (inovasyon) kavramı içerisinde irdelenmektedir. Ülkeler açısından rekabet gücünün sürdürülebilir bir üstünlük haline getirilebilmesinde ülkelerin yenilik yeteneklerinin ve bu yeteneklerini geliştirebilme derecelerinin oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is considered that the role of innovation ability for providing sustainable competitive power. This, has being analyzed the unbreakable correlation between the two that concepts is also important at macro-scale as well as the micro-scale. As the biggest determinant of power in today's world; the innovation ability degree, is one of the determinants of countries' economic and social welfare. In this study at first, the concept of competitive that has gained a new meaning with the increasing globalization trends, is analysing in the framework of innovation. As a result, we reached that in terms of the countries being able to make the competitive power to a sustainable advantage; they are very important; the innovation ability of countries and the degree of their developing capacity of their these skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :