Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal rejimler ve yerel katılım karşılaştırmalı bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrasinin yaygın tanımı onun halk tarafından yönetim olduğu biçimindedir. Sosyo-ekonomik gelişme ve modernleşme ile demokratikleşme arasında çok sayıda bağlantı bulun-maktadır. Bu nedenle, gelişmiş Batı ülkelerinin çoğunlukla demokratik ülkeler olduğu görül-mektedir. Evrensel bir ilke olarak, modern demokratik devlette halk, temel haklara ve devlet yönetimine katılma hakkına sahiptir. Ancak, yapılan demokratik reformlara karşın, yönetilen-lerin karar alma sürecine katılmasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Diğer tarafta ise, totaliter rejimlerin devlet ideolojisini ve totaliter devletin yapısını koru-mak adına katılma kanallarını kullanabildikleri de görülmektedir. Demokratik olan ve olma-yan rejimlerde katılım ne anlama gelmektedir? Katılım açısından küreselleşme ve post-modernizmin etkileri nelerdir? Bu çalışma, demokratik ve totaliter rejimleri (Fransa ve Çin örneğinde) katılım, devlet-yurttaş ilişkisi ve diğer yönlerden karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The most agreed definition of democracy is it's being an administration ruled by the peo-ple. There are considerable relationship among socioeconomic development, modernization and democratization. For that reason, western developed countries mostly have democratic institutions. We know that, people must have rights and ways of participation in government in democratic societies. But, in spite of all democratic reforms being held, there are ways to go regarding people's participation into the policy making process. On the other side, however, it can be seen that totalitarian regimes are using all participa-tion channels in order to keep the state-ideology and structure of the totalitarian state alive. What is the meaning of participation in the democratic and non-democratic states? What are the affects of globalization and post-modernism on the participation process? This study aims to compare democratic and totalitarian regimes (i.e. France and China) in regards to people's participation, state-citizen relationships and other related aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :