Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık bakanlığı web tabanlı merkezi kayıt modüllerinin hastanelerde muhasebe düzeni ve sistemi açılarından değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık kurumları sağlık hizmeti üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir örgüt ve yönetim gücüyle bir araya getirir. Sağlık kurumları; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların tanısı tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan ve yönetilen; kamuya tüzel ve özel kişilere ait bütün birimler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kurumlarında muhasebe sisteminin kalitesi, kurumsal yönetim yapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişmenin tesisi için kritik bir başarı faktörü haline gelmektedir. Bu çalışmada, bir işletme olarak sağlık kurumlarında muhasebe sisteminin temel unsurlarının ifade edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden uygulamaya koyduğu yönetim ve izleme modüllerinin muhasebe düzenine ve sistemine ne tür katkılar sağlayabileceği analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Health institutions bring together the factors of production with the power of management and organization in order to produce health care. Health organizations are defined as all units; established and managed for health protection and the development, diagnosis and treatment of diseases and to provide medical rehabilitation services. The quality of the accounting system, , is becoming a critical success factor for the establishment of sustainable development and improving the corporate governance structure in the health care organizations. Managers of health institutions have to satisfy the basic functions for the institutionalized. Also, determination of costs and outcomes requires well-functioning system of accounting and control. In this study, the basic elements for the accounting system of health institutions are to be expressed. In addition, tried to determine the general framework of management and monitoring modules, the Ministry of Health put in place through the website. These modules can provide what kind contributions to the accounting scheme and system. This subject have been analyzed in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :