Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet avantajı yaratmada kaynak temelli yaklaşım bağlamında insan kaynaklarının rolü

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün rekabetçi ortamında, küreselleşen pazarlar, sürekli değişen müşteri talepleri, artan pazar ve ürün rekabeti gibi unsurlar insanları ve insanların nasıl yönetildiğini çok daha önemli bir hale getirmektedir çünkü tüm bu koşullar dikkate alındığında diğer rekabet kay-nakları yetersiz kalmaktadır. Rekabet avantajını insan kaynakları yoluyla sağlayabilmek, istihdam edilen insan kaynağı ile başarıyla çalışmayı ve insan kaynağını bir maliyet unsuru olmaktan ziyade, rekabet avantajı kaynağı olarak görmeye bağlıdır. İnsan kaynağının, rekabet avantajı için önemli bir değer olarak kabul edilmesi ile beraber, akademisyenler de işletmeler-deki İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını, Kaynak Temelli Yaklaşım bağlamında incelemeye çalışmışlardır. Bu çalışma kapsamında, öncelikle rekabet avantajı elde etmede Kaynak Temelli Yaklaşım üzerinde durulacak, daha sonra ise insan kaynaklarının bu süreçteki rolü ve önemi teorik çerçevede ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

In a highly competitive context, characterized by such phenomena as the globalization of markets, changing customer demands and increasing product-market competition, people and the way they are managed acquire greater importance because many other sources of competi-tive success are less powerful. But, to achieve competitive advantage through people involves changing the way of thinking about employment relationships. It needs successfully working with people and seeing human resource as a source of competitive advantage rather than merely a cost. As the value of human resource has been accepted for a potential of competitive advan-tage resource, academicians began to understand the human resource practices of firms based on Resource Based View. In this context, first the importance of Resource Based View on gaining competitive advantage will be discussed and then the role of human resources as the most important asset of firms will be analyzed in a theoretical concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :