Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların performansları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu1, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Duygusal Olaylar Teorisi'ne dayanılarak bireylerin duygularının veya duygusallıklarının örgütsel yaşamdaki performansları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Duygular pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ve performans da görev ve bağlamsal olmak üzere yine ikiye ayrılmıştır. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi hastanelerinde görev yapan 392 hemşire üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre pozitif duygusallığın görev performansı (R=0.733) ve bağlamsal performans (R=0.433) ile pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu ve performansları pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Negatif duygusallık ise görev performansı (R= -0.780) ve bağlamsal performans (R=-0.142) ile negatif yönlü bir ilişki içindedir ve performanslar üzerindeki etkisi negatiftir. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin pozitif ve negatif duygularının performanslarını anlamlı bir şekilde etkilediği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This research was accomplished in order to define the effects of individual affectivity or emotions on their performance in organizational life based on Affective Events Theory. Both affectivity and performance divided into two; the construct of affectivity divided into positive and negative and the construct of performance into task and contextual. Results from studies on 392 nurses at Erciyes University Hospitals reveal that positive affectivity has positive relationship with task performance (R=0.733) and contextual performance (R=0.433) and has positive effects on both performance dimensions. So did negative affectivity in negative with task performance (R=-0.780) and contextual performance (R=-0.142). The results suggest that positive and negative affectivity of individuals have an significant main effect on their performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :