Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlamada yükselen trend: moda

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Moda eskiden giyimle sınırlı bir kavram olarak nitelendirilirken günümüzde mobilyadan, beyaz eşyaya, otomobilden ev tekstiline kadar etki alanını genişletmiştir. Dolayısıyla bireylerin modaya bağlı tüketim alışkanlıklarını saptamak ve buna yönelik yeni pazarlama stratejileri geliştirmekte kaçınılmaz hale gelmiştir. Öncelikle tüketici istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan pazarlamanın yanı sıra moda aracılığıyla tüketici istek ve ihtiyaçlarını yönlendiren, hatta istek ve ihtiyaç yaratan pazarlamadan bahsetmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Günümüzde dünyada moda ve modanın ortaya çıkardığı ürünler, globalleşme anlayışına dayandırılarak hızlı bir yayılım ve tüketim sürecini beraberinde getirmektedir. Bu kültürel dağılım ve yayılma çok geniş bir etki alanına sahiptir. Bu çalışmada ürünlerin pazarlanmasında oldukça önemli olan moda faktörü ve pazarlama kavramına nasıl etki ettiği ele alınmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak moda kavramı açıklandıktan sonra, moda ile pazarlama arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak da Karaman ilinde bir uygulama ile, demografik özelliklere göre modanın tüketim alışkanlıkları üzerine etkisi ölçülmeye çalışılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In past years, while fashion was qualified as a concept that is narrow by clothing, today, its effect area is broaden from furniture to refrigerator, automobile to home textile. So it become unavoidably to determine indiviuals consuming customs under fashion and to improve new marketing strategies. First, it is neseccary to talk about the marketing that conduct consumer needs and wants and even create needs and wants by fashion as well as marketing that pay attention to consumer needs and wants. Nowadays, in the world, fashion and fashionable products bring about a fast spread and consumption process based on globalization horizon. This cultural dispersion and diffusion have a very broad effect area. In this study, it is approached that the fashion, a very important factor for marketing products, and how it effects the marketing concept. In this aim, first the concept of fashion was explained and relation between fashion and marketing was searched after. Eventually, with an application in Karaman City, it was tried to measure the effects of fashion on consuming customs according to demographic features and suggestions was offered related to the subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :