Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde işgören bulma, seçme ve eğitim sürecinin stratejik insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirilmesi: beş yıldızlı otellerde bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, D.E.Ü, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği2
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi işlevlerinden işgören bulma, seçme ve eğitim işlevlerinin stratejik insan kaynakları bakış açısıyla incelenmesidir. Bu kapsamda, işletmelerin insan kaynağına bakış açıları ve uygulamaları araştırılmış, işgören bulma, seçme ve eğitim uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi toplanarak "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi" çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye'deki beş yıldızlı otel işletmeleri incelenmiş ve çalışmada gereksinim duyulan verilerin toplanmasında yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini çalışmanın yürütüldüğü dönemde Türkiye'de faaliyet göstermekte olan tüm beş yıldızlı otel işletmelerinin genel müdür veya insan kaynakları müdürleri oluşturmuş ve araştırma sonucunda 53 adet ankete ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmelerin işgören bulma, seçme ve eğitim uygulamaları incelendiğinde, bakış açılarının Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı ile tam olarak örtüşmediği ve kendi içerisinde çelişkiler gösterdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study intends to investigate the employee recruitment, selection, and training functions of human resources management within the accommodation sector with a Strategic Human Resource Management Approach. Within this frame, views and practices of the businesses towards human factor were questioned, and by collecting in depth information about employee recruitment, selection, and training practices, it was aimed to find out to which degree they overlapped with the Strategic Human Resource Management Approach. Within the scope of this study, five star hotels in Turkey were investigated and a structured questionnaire was adopted to collect the data needed. The general manager or human resources managers of all five star hotels formed the main population and 53 questionnaires were attained. At the conclusion of the research, when employee recruitment, selection, and training practices of hotel businesses were examined, it was found out that their approach was not in harmony with Strategic Human Resource Management principles and shows contradictions within itself.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :