Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmeleri işgörenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (istanbul ve ankara illerinin karşılaştırılması)

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, turizm işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda da en yaygın olarak kullanılan "Maslach Tükenmişlik Modeli"nden faydalanılmıştır. Araştırma 2010 yılının Haziran-Temmuz ayları içerisinde İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları, duygusal tükenme boyutuna ilişkin olarak İstanbul ilinde çalışanların Ankara ilinde çalışanlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını ve aynı boyut paralelinde cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını göstermektedir. Kişisel başarı boyutu kapsamında İstanbul ilinde çalışanların Ankara'da çalışanlara oranla daha fazla kişisel başarıya sahip oldukları belirlenmiştir. Duyarsızlaşma boyutuyla ilgili olarak da Ankara'daki çalışanların İstanbul'da çalışanlara göre, erkeklerin kadınlara göre ve bekârların evli olanlara göre daha fazla duyarsızlık içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is determine burn out level of hotel employees who are the most important in hotel industry. The "Maslach Burn Out Inventory" is used in order to collet data. The study performed in 4 and 5 stars hotel employees who work in İstanbul and Ankara in 2010 into June and July. The study results show that employees who work in İstanbul have more emotional exhaustion than Ankara, in addition male employees have more emotional exhaustion than female employees. The employees who work in İstanbul have more personal accomplisment than Ankara. The employees who work in Ankara have more depersonalization than İstanbul and also male employees have more depersonalization than female employees.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :