Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel yaşamda dedikodunun algılanışı ve araçsallığı

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal hayatta genellikle olumsuz bir anlam yüklenen dedikodu örgütsel yaşamda varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Dedikodu, "konusu çekiştirme ya da kınama olan konuşma" şeklinde tanımlanmaktadır. Oysa örgütsel yaşamda, dedikodu, informal iletişim biçimi de dahil olmak üzere farklı biçimlerde algılanabilmektedir. Bu çalışmada bir yüksek öğretim kurumunda dedikodunun bireylerin kavrama ilişkin genel algısı ve örgütsel yaşamdaki araçsallığına ilişkin algıları sorgulanmıştır. Toplam 19 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiş ve toplam üç fakültede akademik personele uygulanmıştır. Türk yönetim yazınında fazlaca çalışılmamış olan bu konunun irdelenmesinin, örgütsel yaşamda dedikodunun araçsallığını ortaya koyacağı ve bu anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Özet İngilizce :

Gossip as a concept of socially undeniable reality which is overloaded with negative sense the social life. Gossip is defined as a conversation of what the subject is detraction or blaming. Yet, gossip in organizational life could be perceived in different forms including informal communication type. In this study, the perception of personnel in a higher education institution about gossip and its instrumentality were questioned. Questionnaire consisting of 19 questions were developed and applied in three faculties. The study was considered to produce results about instrumentality of gossip in organizations and to contribute Turkish management literature which is poor regarding the subject of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :