Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerdeki farklı uygulamalar, çalışanların tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan örgütsel sosyalleşme, işe girdikten sonra gerçekleşmekte ve çalışanın tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Örgütsel sosyalleşmenin yeni çalışanların uyumunda temel bir rol oynadığı bilinmektedir. Örgütsel sosyalleşme; işe başlangıç aşamasındaki stresi azaltmakta, iş performansını yükseltmekte ve yeni çalışanın iş doyumunu ve işe bağlılığını artırmaktadır. İşe alıştırma eğitimi ise, işverenlerin çalışanlar için oluşturmaya çalıştıkları sosyalizasyon sürecinin bir parçası ya da unsurudur. Makale, yeni çalışanın sosyalleşmesinde işe alıştırma eğitiminin etkisi ile ilgilidir.

Özet İngilizce :

Many different practices in organizations influence an individual's attitude and behaviours. The organizational socialization that occurs after employment is key element that impact critical employee attitude and behaviours. Organizational socialization is known to play a major role in newcomers' adjustment. Organizational socialization diminishes the stress of the early work period, enhances early work effectiveness, and improves new hires' job satisfaction and commitment. Orientation training program is also a part of or one component of the employer's new-employee socialization process. The current study focuses on evaluating the impact of a formal organizational- level orientation training program, used in socializing new hires.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :