Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zekâ: teori ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler değişikliklere uyum sağlayabilmek için ayakta kalabilmenin formülünü aramaktadırlar. İşte bu örgütlerden kendilerini daha hızlı bir şekilde değiştirebilenler yarının örgütleri olarak yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri gerektiği anda gerçekleştirerek kendini yenileyebilen örgütlerdir. Bu çalışmanın amacı öğrenen örgüt yapısında gerçekleşen örgütsel öğrenmenin öncülü olan örgütsel zekâ kavramının örgütsel öğrenme sürecine olan katkısını ve etkisini teori ve uygulamayla destekleyerek açıklamaktır. Bu çalışmanın birinci bölümünde örgütsel öğrenme-ye ilişkin temel kavramlar olan öğrenme kavramı, öğrenme teorileri, öğrenme seviyeleri, örgütsel öğrenme süreci, öğrenen örgüt yapısı ve disiplinleri incelenmiş, ikinci bölümünde, örgütsel öğrenmenin öncülü olarak değerlendirdiğimiz örgütsel zekâ kavramına geçmeden evvel zekâ kavramı, zekâyı oluşturan etmenler, zekâ kuramları irdelenecek, ardından örgütsel zekâ kavramı, örgütsel zekâya ilişkin yetenekler ve örgütsel zekâyla ilişkili kavramlar ayrıntılı olarak incelendikten sonra örgütsel zekânın öğrenmedeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde konu ile ilgili ampirik bir çalışma yapılarak teoride verilen bilgilerin uygu-lamadaki mevcut durumla uyumu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The organizations have been looking for a formula of in order to adapt changes. Of the organizations which can change themselves faster would be able to survive as the organiza-tions of the future. The learning organizations are the organizations which are able to catch these fastly the changes and renew themselves by accomplishing necessary transformation when needed. The aim of this study is to explain the effects and contributions on organizational intelli-gence to organizational learning process, which is located within the integrity of organiza-tional learning process, by theoritical and practical. The first part of this study covers learning concept, learning theories, learning levels, or-ganizational learning process, learning organization structure and learning organization disci-plines which are the main concepts of organizational learning. In the second part, before explaining organizational intelligence which is antecedent of organizational learning, intelli-gence concept, composing intelligence factors, intelligence theories are examined and then organizational intelligence concept, the abilities related to the organizational intelligence and concepts which are related with organizational intelligence are examined, with details and the role of organizational intelligence on learning is tried to explained. In third part the accor-dance between theory and practise is determined by doing empirical study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :