Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markanın pazarlama açısından önemi ve tüketici tercihleri-memnuniyeti çerçevesinde otomobil sahipleri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen pazarlardaki artan rekabet sonucu, ürün sayısı da artmış ve bu ürünleri birbirinden ayırma ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu nedenle satıcılar hem ürünlerini diğer ürünler-den ayırt etme hem de tüketiciye vaat ettikleri belli bir kalite düzeyini korumak açısından markalama faaliyetlerine girişmişlerdir. Marka bir isim olabileceği gibi, bir işaret, sembol, logo veya renk olabilir. Otomotiv sektöründe yaşanan rekabet, firmaların pazarları çok boyut-lu olarak ele almalarına yol açmıştır. Otomobil tercihinde demografik, sosyal ve psikolojik faktörlerin incelenmesi üreticiler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, araştırmayla ilgili kavramsal çerçeve çizilecek ve belirli marka otomobil sahiplerinin, otomobilde marka tercihleri ve tercihlerinin memnuniyetlerine etkisinin ölçüldüğü araştırmanın bulguları değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

As a result of the increasing competition in the globalizing markets the number of products has been rising and the need of differentiating these products has become evident. Therefore, sellers embarked upon marking activities in order to differentiate their products from similar ones and protect the quality level of their products which they promised to their cus-tomers. A brand may be a name as well as a sign, a symbol, a logo or a colour. The competi-tion in the automotive sector forces companies to consider the market as a multidimensional concept. Investigating the demographic, social and psychological factors in the people's choices of automobiles is of great importance for manufacturers. In this context, the theoretical framework of the research subject will be given and the findings of the research which measure the people's choices of the automobile brands and the effects of their choices to their satisfaction level for the owners of some preset brands will be avaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :