Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinin kamu hizmetine yansıması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreci kültürel, toplumsal, sosyal, idari ve ekonomik sistemleri kökten etkilemiştir. Bu süreç klasik devlet anlayışının yanında kamu yönetimi anlayışının da değişmesine yol açmıştır. Kamu yönetimindeki bu değişim hem kamu hizmeti anlayışını hem de kamu hizmeti sunumunu etkilemiştir. Böylece kamu hizmetlerinin kamu örgütleri aracılığıyla üretilip halka sunulmasının yanında yeni yöntemlerin de gündeme gelmesi söz konusu olmuştur. Yeni yöntemler vatandaşlara, iş çevrelerine ve sivil toplum kuruluşlarına daha hızlı, etkin ve kaliteli kamu hizmeti sunmanın yollarını ortaya çıkardığı gibi mevcut uygulamaların da sorgulanmasına yol açmıştır. Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi alanında ortaya çıkan e-devlet, yönetişim, yeni kamu yönetimi anlayışı, yeni kamu hizmeti yaklaşımı ve özelleştirme gibi yaklaşımlar kamu hizmeti anlayışını da doğal olarak etkilemiştir. Bu çalışmada kamu hizmeti kavramı genel olarak ele alındıktan sonra küreselleşme süreci ile birlikte kamu yönetimindeki yeni yaklaşımların kamu hizmeti anlayışını nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Powerful globalization process has been radically changing cultural, social, administrative and economic systems in a variety of ways in many parts of the world. The globalization forces are particularly restructuring the classic state and public services. Transformation of public administration is clearly observed both in the changing meaning of public service and the ways of implementing it. As a result, today public services are not merely provided with public bodies but also increasingly by the private sectors as well. While on the one hand, new public service methods create a more effective and high quality services to the people, they also start a new political discussion on the part of citizens regarding the role of existing struc-tures and public service production methods. Consequently, today with the globalization process governance, e-state methods as well as expensive privatizations of publics services gain more popularity ever than before all over the world. After reviewing literature on changing perceptions of public service, this study will try to examine how globalization process impact public administration in general and public service production and implementation in specific.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :