Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kriz döneminde ihracat ve turizm gelirleri ile büyümenin türkiye ekonomik performansına etkisi: topsis yöntemi ile analiz

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2007:1 – 2010:2 dönemine ait üçer aylık GSYİH, ihracat ve turizm verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada dönemlere ait ekono-mik performans değerleri Topsis yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçta, Türkiye'nin 2008 yılı ile 2009 yılının son çeyreği arasında küresel krizin etkisi ortaya çıkmış ve bu dönemlerde ekonomik performans değeri düşmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of database related with the export and tourism revenues based on the 3-monhts GDP 2007:1 – 2010:2 to Turkish economy is analyzed. Using the Topsis method, performance data were analyzed. As a result, the effect of global crises on Turkey during the first quarter of 2008 and the fourth quarter of 2009 period is seen and the data of economic performance of that period decreased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :