Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz yönetimi ve tekstil sektörüne etkileri ile ilgili bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde faaliyet gösterdiği alan ne olursa olsun işletmeler, hızlı ve sürekli değişen bir çevrede varlığını sürdürmekte ve bu kesintisiz değişim işletmelerin sık sık krizlere maruz kalmasına neden olmaktadır. İşletmelerin karşılaşabilecekleri krizler, her zaman korku veya tehlike krizleri olmayabilir. Bazı durumlarda krizler işletmelere fırsatlar da sunar. Yöneticile-re düşen görev, başarılı bir kriz yönetimi ile korku ve tehlike krizlerinde muhtemel kayıpları asgariye indirgemeye çalışmak, fırsat krizlerinde ise elde edilecek kazançları azamileştirmeye gayret etmektir. Bu çalışmada, ülkemizde krizlerden olumlu veya olumsuz en çok etkilenen sektörlerin ba-şında gelen tekstil ve konfeksiyon sektöründe, işletmelerin kriz yönetimi uygulamaları, Konya ili sınırlarında yer alan sektör işletmeleri üzerinde yapılan bir uygulama çalışması ile ince-lenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Businesses in whatever scope they are in exist in a rapid and constantly changing atmos-phere today and this continuous alteration causes their exposure to crises frequently. The crises businesses could encounter may not always be fear and risk crises. Some occasions offer businesses opportunities too. The part of managers is trying to reduce the possible loses in fear and risk crises through a successful crisis management, and to maximise the profits to be yielded in opportunity crises. In this study, the crisis management applications of businesses in garment and textile in-dustry, which are one of the leading businesses mostly affected by crises in our country in a positive or negative way, are examined through an application study done in sector businesses in Konya Province.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :