Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde yenilik, yenilik stratejileri ve bir uygulama

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü.1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

KOBİ'lerin büyük işletmeler karşısında yaşamlarını sürdürmeleri, farklılaşmak suretiyle müşteriye bir artı değer yaratabilmeleriyle mümkün olabilmektedir. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri ise yenilikçi bir firma olmak, yenilik stratejilerini izlemektir. Bu çalışma, yenilik kavramı ve yenilik stratejilerini KOBİ ölçeğindeki işletmeler bakımından incelemeyi, KOBİ'lerin yeniliğe bakış açılarını ve yenilik stratejilerini izleme tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma bulgularından Malatya'da değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikte öncü olmayı amaçlayan saldırgan yenilik stratejisini öncelikli bir strateji olarak düşünmemekle beraber yeniliğin, yenilikçi ürünlerin işletmenin pazar paylarını artırmada veya korumada ve rekabet avantajı sağlamadaki rolü konusunda yeterli bir bilgi ve bilince sahip oldukları gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Survival of SMEs against large enterprises is possible by creating a positive value for customers with diversification. One way of achieving this is to be an innovative company and following innovative strategies. This study aims to research the innovation concept and innovation strategies in terms of SMEs, examine the innovation from the SMEs perspective and their attitudes about following innovation strategies. As a result of this study, it is observed that enterprises from different sectors in Malatya do not think aggressive innovation strategy, which aims to be the innovation leader, as a primary strategy but they have the sufficient information and awareness about the role of innovation and innovative products for increasing or maintaining market share and gaining competitive advantage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :