Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetimi reformları ve reformların temel özellikleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Birkaç on yıldan beri tüm dünyada, küreselleşme, rekabet, bilişim ve iletişim teknolojile-rindeki gelişmelerin baskısıyla, pek çok ülke, ekonomik, siyasal ve idari sistemlerinde köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirmişlerdir. Bu küresel değişim dalgası ülkelerin çeşitli kurumlarını ve kurumların toplumla olan ilişkilerinin yönünü de değiştirmiştir. Ulaşacağı sonuçları hala kestirilemeyen bu süreç; tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yapıyla yakından ilgili olan ve ayrıca toplum ve devlete ilişkin bir faaliyet alanı olan kamu yönetimini de kaçınılmaz olarak derinden etkilemiştir. Kamu yönetimindeki bu reform hare-ketlerini temel alarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle idari reform kavramı anlayış, yapı, işleyiş ve faaliyet alanı olarak ele alınmış, daha sonra bu kavram üzerinde gerçekleştirilen yeni kamu yönetimi reform modellerine değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Most countries fulfill changing and transformation in their economic, political, and ad-ministrative systems due to pressure of globalization, communication technologies, and com-petition, which occur in world since several decade. This wave of global changing transforms country's various institutions and direction of institutions-society relation. This ongoing process considerably affects public management systems that related to society, economic, political, cultural structure and interaction of government between in society. This study, which deals with reform activities in public management, has essentially aspects as theoreti-cally . Firstly, this study is deal with structure, comprehension and operation of the adminis-trative reform, after it is examined the new public management reform models.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :