Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istatistiksel proses kontrol teknikleri ve kontrol grafiklerinin malatyadaki bir tekstil (iplik dokuma) işletmesinde bobin sarım kontrolüne uygulanması

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün küresel rekabet ortamında rekabet üstünlüğünü sağlamak işletmelerin temel hedeflerindendir. Tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü çağımızda, işletmeleri bu temel hedefine ulaştıracak en önemli araçlardan biri, mamullerin istenilen kalite spesifikasyonlarda üretilmesi ve varsa hatalardan arındırılarak prosesin kontrol altına alınmasıdır. Bu amaçla çalışmamızda istatistiksel proses kontrol teknikleri ele alarak değerlendirilmiş ve Malatya'da iplik üretimi yapan bir tekstil işletmesinin Bobin Sarım Kontrolü için altmış örnek alınarak X ve S kontrol grafikleriyle süreç kontrolü ve örnek noktaların dağılımında tesadüfîlik olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma sonunda; kontrol grafikleri yardımıyla prosesin kontrol altında olduğunu ve örnek noktalar dağılımının tesadüfîlik testinde, örnek noktaların dizi sayısının alt ve üst sınırlar arasında kaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle proseste sistematik bir hata olmadığı ve örnek noktaların tesadüfî bir dağılış göstermediği ve prosesin kontrol altında olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In the competition world, the most basic aim of the firms is to get profitability increase and to become a leader in the market. One of the important ways to realize this aim is producing goods as desired quality and the endeavor of getting processes under control with no flaws if there exist. In this study, statistical process techniques are evaluated. For controlling Bobbin Winding, sixty samples consisting of fifteen units from a textile firm producing string are taken and process control is searched with x and s control graphics. As a result of evaluation, it is determined that process is under control. Moreover, randomness is measured in the mean scatter of sample points. It is found that array number of sample points is at the desired level, thus there is no systematic error in the process and the process is under control.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :