Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim teknolojilerinde yöndeşme: sosyo–ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışmak

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kitle iletişim araçlarının enformasyon ve telekomünikasyon hizmetlerini gerçekleştirirken kendi aralarında da yöndeşmeleri, medyanın çoğalması ve çeşitlenmesinden ötede sosyo-ekonomik ilişkilerdeki derinleşmeyi gündeme getirmektedir. Yeni dağıtım teknolojilerinin gelişmesi ile karşılıklı etkileşime (interactivity) dayanan kitle iletişim araçları öne çıkarken; iletişim kanallarının ve biçimlerinin ise uluslararası boyutta birbirleri ile yakınlaştığı görülmüştür. Zaman ve mekan kısıtlılıklarını aştığı söylenerek sosyal ilişkilerdeki önemi sık sık vurgulanan iletişim teknolojilerinin, üretim ve tüketim kalıplarını yıkan yeni bir yaşam biçiminin habercisi olduğu tartışmalarda sıklıkla ileri sürülmektedir. Bu çalışmada iletişim teknolojilerinde yöndeşmenin toplumdaki Sosyo–ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışılırken yeni medyanın varsayılan belirgin karakteristikleri olan dijital birbirine yakınlaşma, çoktan çoğa iletişim, interaktiflik, globallik, sanallık, gibi unsurlar çerçevesinde ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

At the present day, convergence of the mass media tools between each other while providing the information and telecommunication services brings up not only the enhancement and varying of the media but also the specialization in socio-economical relations. Whilst the mass media tools based on interactivity by development of new dissemination technologies growing up, it was observed that communication channels and formats are getting closer to each other in an international manner. It is commonly cited in relevant debates that the communication technologies, which are emphasized to be significant in social relations by becoming independent of time and space, are giving the message of a new life style by superseding the all the known productivity and consumption traditions and habits. In this study, the socio-economical influences of convergence in the communication technologies on society will be discussed in the frame of main characteristics of new media such that digital integration, multi-communication, interactivity, globalism, virtuality, and etc.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :