Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat tarihi perspektifinde iktisadi kalkınma ve din ilişkisi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Böl.1, Kırıkkale Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Böl.2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada beşeri ve sosyal değerlerle ekonomik kalkınma arasındaki teorik ve tarihsel ilişki irdelenmiştir. Bu bağlamda, din ve iktisadi kalkınma arasında nedensellik ilişkisi tartışılmış Avrupa iktisadı açısından Katolik ve Protestanlık, Asya iktisadı bağlamında da Maturdi ve Eş'arî inanç esasları ele alınmıştır. Akılcılığı ön plana çıkaran; Avrupa'da Protestanlığın, Asya'da da Mâturîdî anlayışın ekonomik kalkınmaya pozitif katkı yaptığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :