Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracat odaklı ekonomilerde teknoloji, inovasyon ve kalkınma: türk ve kore ekonomileri karşılaştırması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerin ihracata dayalı ekonomilerinde teknolojik yeniliklerin ve inovasyonun rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kitlesel üretim sistemlerinin düşüşü, teknoloji ve tasarım odaklı üretimin küresel ekonomide ağırlık kazanması, gelişmekte olan ülkeleri, kendi ihracat odaklı ekonomilerini teknolojik yenilik ve inovasyon yoluyla küresel ekonomiye entegre etmeye itmektedir. Çalışmada Türk ve Guney Kore ekonomileri, kalkınmaya dair sosyolojik teoriler ile teknoloji ve inovasyona dair tartışmalar çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Türkiye, ekonomik liberalleşme ve kalkınma sürecine Kore'den öce başamışolmasıa rağen, Kore Tükiye'den yüsek bir kalkıma seviyesine erişişir. Kore deneyiminin arakasıdaki parametreler Tük kalkıma deneyimi ile karşıaşııarak incelenmişir.

Özet İngilizce :

The study aims to analyze the role of technological improvements and innovations in the economic development of newly emerging and developing countries and export oriented economies. Declining of the mass production systems and rising of technology and design oriented production in the globalized world economy force developing countries to integrate their export oriented economies to the global system through technological improvements and innovations. The Turkish and South Korean economies were compared in the study around the arguments about technology, innovation, and development through some sociological theories related to development. Although Turkey has started economic liberalization and development before Korea, Korea has achieved higher development level than Turkey. The parameters behind to Korean experience and the comparison to the Turkish development process will be evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :