Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Herzberg’in çift faktör kuramı ve alt gelir gruplarında bir uygulama: meram tıp fakültesi örneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Alt gelir grubundaki bireyleri motive eden ve onların örgüt amaçlarını benimsemesini sağlayan faktörlerin neler olduğunun araştırılması örgütsel başarı açısından önemlidir. Moti-vasyon konusunda pek çok çalışma yapılmış ancak; alt gelir seviyesindeki bireyleri motive eden unsurlar, bilimsel olarak yeterince araştırılmamıştır. Pek çok kişiye göre onları motive eden esas unsurlar, ekonomik ödüllerdir. Ancak bazı araştırmalar, bu gruptaki çalışanların psiko-sosyal faktörler tarafından da güdülenebildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da alt gelir grubunda bulunan bireyleri motive eden faktörlerin neler olduğu Herzberg'in "Çift Faktör Teorisi" çerçevesinde incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Examing the factors that motivates low-income individuals and maket hem adapted to the organization's goals is importance for organizational success. Although there are many stduies on motivation in literature, the factors which motive the individuals have not exam-ined sufficiently. Economic prices are the main motivational tools for many people. But ac-cording to some stduies, the employees in this goup can be motived by psycho-social factors as well. So the stduy examine the factors which motivate low-income individuals in the con-text of Herzberg's Two Factor Theory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :