Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 12 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma ölçeği ile pazar ve rekabet yapısının teknolojik değişme etkileri üzerine kurumsal tartışmalar “neoklasik denge ve neoschumpeteryan yaklaşım”

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
249
DOI :
Özet Türkçe :

Firma ölçeğinin yeniliklere olan etkisi ile ilgili olarak iktisatçılar arasında tam bir görüş birliği mevcut değildir. Konu ile ilgili tartışılan iki soru mevcuttur. AR-GE ve firma ölçeği arasında bir ilişki var mıdır? Ve büyük firmalar ölçeklerine bağlı olarak, küçük firmalardan daha fazla AR-GE için harcama yaparlar mı? Firma ölçeği ve AR-GE arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yönelik düşünceler yeni değildir. Büyük firmaların AR-GE harcamalarının küçük firmalara nazaran daha fazla olduğuna ilişkin teori 1942 yılında Schumpeter tarafından geliştirildi. Teori üzerine çalışan Galbraith, büyük firmaların AR-GE harcamalarında küçük firmalara nazaran daha az risk üstlendiklerini ileri sürdü. Arrow (1962), büyük firmaların patent haklarına daha iyi sahip çıktıklarını ve böylece AR-GE faaliyetleri için daha çok güdülendiklerini öne sürdü. Diğer çalışmalara bakıldığında örneğin (Scherer 1991, Soete 1979, Mansfield 1968), firma ölçeği ve AR-GE arasında zayıf bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak, firma ölçeği ile AR-GE arasında tutarlı bir ilişkinin bulunduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bu konuda farklı sonuçlara ulaşılmasının temel nedenleri arasında, örnek kitle farklılıkları, varsayımlardaki değişiklikler, farklı analiz yöntemleri sayılabilinir.

Özet İngilizce :

There is a no consensus between economists about the effect of firm size on innovation. There are two questions on this issue; what is the relationship between the size of the firm and R&D and do larger firms spend more on R&D relative to their size then smaller firms. The answers to these questions have important implications concerning a firm's incentives for growth and innovation. Exploring the relationship between R&D and the size of the firm is not novel idea. Schumpeter in 1942 developed his theory that large firms would spend more on R&D relative to their size than small firms. Galbraith followed with his ideas a decade later arguing that large firms would find R&D expenditure less risky than small firms. Arrow in 1962 has articulated that larger firms are better able to capture the property rights to their inventions and thus have a greater incentive for R&D activity. In reviewing other studies such as, (Scherer 1991, Soete 1979, Mansfield 1968) either is a very slight relationship between R&D and firm size, there is a positive relationship between R&D and firm size up to a point and then there is a negative relationship, or there is a negative relationship between R&D and the size of the firm for the entire range of firm size.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :