Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal gelişme ve iktisadi büyüme: statik ve dinamik panel veri analizi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) verileri kullanılarak iktisadi büyüme ile finansal gelişme arasındaki ilişki panel veri seti kullanılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Random etkiler modeli ve dinamik panel verileri tahmini yapılmıştır. Tahminlerde dört farklı mali göstergenin yanı sıra dış ticaret açıklığı, sabit sermaye yatırımları, kamu nihai tüketim harcamaları, verimlilik artışı, fiyat artışı gibi kontrol değişkenleri kullanılmıştır. Finansal araçların ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships between financial development and economic growth were tried to be checked with panel data analysis between D-8 countries (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey). In the study, random and dynamic panel data analyses were applied. In the estimation models, right along with four different fiscal variables, openness (Trade (% of GDP)), fixed capital investments, public expenditures and productivity variables and price level were used as control variables. As a result, there is a positive and statically significant effect between depended and explanatory variables that has been reached.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :