Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik dönüşüm karşısında vatandaş deneyimi: isparta belediyesi incelemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Belediyeler, sorumluluk alanları içinde yerel halkın taleplerini karşılama ve yerel halka sunduğu hizmetlerde etkinliği yakalayabilme görevini üstlenmiştir. Bu nedenle belediyeler hizmet alanlarını genişletmek, verimliliği arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bilgi teknolojisine yatırım yapmaktadırlar. Bu anlamda bilişim teknolojileri kullanılarak vatandaşları ilgilendiren işlemlerin internet ortamında hizmete sunulması olarak tanımlayabileceğimiz elektronik belediye, (e-belediyecilik) yerel yönetimlerde atılan önemli adımlardandır. Kamusal hizmetlere kolay erişimi sağlayan e-belediye, vatandaş ile yönetim arasındaki etkileşimi sağlayarak, katılımı arttıracaktır. Çalışma vatandaşın elektronik belediyeyi ne kadar kullandığı sorusundan yola çıkmıştır. Böylece, araştırma alanı olan Isparta'da, elektronik belediye kullanımı konusunda vatandaş deneyimi ortaya koyulmak istenmiştir.

Özet İngilizce :

The municipalities carried within their areas of responsibility to meet the demands of local people and the effectiveness of the services offered by local people. For this reason, municipalities invest to the information technology for expand to service areas, increase productivity, improve the quality of service. Electronic municipality which described using information technology in internet service is one of the most important steps. Providing easy access to public services, e-municipality, will increase the participation by the interaction between the citizen and the administration. The study used the question of how much electronic municipality has set out. Thus, it was tried to found out that the experience of citizens who use electronic municipality in Isparta where is the research area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :