Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik gelişme sürecine tarımın katkısı: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Tarım sektörü, Türkiye'nin ekonomik gelişme sürecine değişik kanallardan katkı sağlamaktadır. Sektör, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam etmekte, ülke nüfusunun beslenmesi için zorunlu gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, sanayi ürünleri için talep yaratmakta, tarımsal ürünler ihracı yoluyla toplam ihracata katkıda bulunmakta, ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturmakta ve göreli fiyatlar yoluyla sınai birikimi desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin ekonomik gelişme sürecine tarımın yaptığı katkıların somut olarak ortaya konulmasıdır.

Özet İngilizce :

Agriculture contributes Turkey's economic development process in different ways. This sector employs a considerable proportion of the population, supplies necessary food to feed population of country, provides inputs for industrial sector, creates demands for industrial products, contributes exportation by exporting agricultural products, constitutes a considerable proportion of national income and supports the industrial accumulation by relative prices. The aim of this study is to concretize the contributions of agriculture in Turkey's economic development process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :