Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet hastanelerinde çalışan üst düzey yöneticilerin iş tatminlerinin belirlenmesine yönelik bir ampirik çalışma: trabzon ili örneği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon1, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yönetimi2, Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksek Okulu3
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Hastaneler etkin bir yönetimle hizmetlerini daha nitelikli sunabilirler. Hastanenin amaçlarına ulaşabilmesi için eldeki insan gücü kaynağı ve maddi kaynakları uygun şekilde kullanabilmesi önemlidir. Özellikle hastanelerde örgütsel amaçlara ulaşmada insan kaynaklarının işten sağladığı tatmin çok önemlidir. İnsan kaynaklarının en önemlileri arasında hastane yöneticileri ön plana çıkmaktadır. Hastane yöneticileri işlerinden tatmin oldukları sürece başarılı olabilir ve sağlık kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmeye daha fazla odaklanabilir. Bu çalışmanın amacı Trabzon ilindeki hastane yöneticilerinin iş tatmin düzeylerini saptamak ve olası ilişkili faktörlerin iş tatminine etkilerini değerlendirmektir. Araştırma, Trabzon ilinde hizmet veren toplam 15 kamu hastanesinde çalışan toplam 130 üst düzey yönetici ile anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Üst düzey yönetici hastanede çalışan Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı olarak tanımlanmıştır. Araştırmada 130 yöneticiye Minnesota Tatmin Anketi uygulanmıştır. Evrenin %10'u Başhekim (13 kişi), %26,2'si Başhekim Yardımcısı (34 kişi), % 29,2'si Hastane Müdür Yardımcısı (38 kişi), %11,5'i Başhemşire (15 kişi) , %11,5'i Başhemşire Yardımcısı (15 kişi), %11,5'i Hastane Müdürü (15 kişi) dür.

Özet İngilizce :

The hospitals present their services more quality with effective administration. The hospitals can use their human resources and physical resources properly for to attain its objectives. Especially the human resources's job satisfaction is very important at the hospitals for to attain its objectives. The hospital administrators are the most important of this human resources. The hospital administrators can be succesful during getting satisfaction from their works and they perform the medical establishment's aims up to the mark.The aim of the study is to determine job satisfaction and is to evaluate the effects of factors that are probably related to job satisfaction in hospital administrators in the Trabzon. The study was made with 130 top-level managers in total who are employed in totally 15 public hospitals serving in the City of Trabzon. Chief Physicians, Assistant Chief Physicians, Chief Nurses, Assistant Chief Nurses, Hospital Director, Hospital Vice-Directors who are employed in the hospitals have been defined as top-level managers. In study Minnesota Satisfaction Questionnaire was carried out on 130 administrators.%10 of the population is composed of Chief Physicans (13 people), %26,2 Assistant Chief Physicians (34 people),%29,2 Hospitals Vice Directors (38 people) , %11,5 Chief Nurses (15 people), Assistant Chief Nurses (15 people), Hospital Director (15 people).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :