Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasi ve yönetişim boyutu ile yeni kamu yönetimi anlayışı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi1, T.C. İç İşleri Bakanlığı2
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

1970'li yıllarda ortaya çıkan kamu mali yönetimindeki kriz, mevcut ekonomik sistemin ve geleneksel kamu yönetiminin eleştirilmesine ve refah devletinin sorgulanmasına neden olmuş ve kamu yönetimin de yeni arayışlara başlanmıştır. Bu arayışlar sonucunda 20'inci yüzyıla hâkim olan geleneksel kamu yönetiminin katı, hiyerarşik ve bürokratik örgüt yapıları; yerini katılımı esas alan, esnek, özel sektörün uyguladığı yönetim tekniklerini benimseyen Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına bıraktığı görülmektedir. Devletin, sürekli olarak sorunların çözüm yeri olarak görülmesi beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bu sorunlardan kurtulmak için özellikle yönetim alanında bir takım çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar önemli bir paradigma değişimi olarak Yeni Kamu Yönetimi Anlayışını karşımıza çıkarmaktadır. 1980 sonrası gündeme gelen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) geleneksel kamu yönetiminden birçok konuda ayrılmakta ve yeni yönetim tekniklerini özellikle işletme yönetiminin benimsemiş olduğu bir takım ilkeleri kamu yönetiminde uygulama eğilim göstermektedir

Özet İngilizce :

Crisis in public financial management emerged in the 1970s, has led to criticism of the existing economic system and the traditional public administration and has led to questioning of the welfare state and so started new searches in public administration. As a result of these efforts, it is seen that the traditional public administration's rigid, hierarchical and bureaucratic organizational structures that is dominant in 20th century left its place to the New Public Management Approach which based on participation, flexible, adopting private sector management techniques. Seing government as a place of permanent solution to the problems brought many problems with it. To get rid of these problems, especially in the field of management itisstarted some kinds of studies. These studies, emerges in The New Public Management Notion as an important paradigm shift. From the agenda after 1980 the New Public Management (NPM) is different from the traditional public administration for many issues and a number of new management techniques to be adopted, particularly the principles of business administration tend to practice in public administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :