Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cointegration relationship among electricity consumption, gdp, and electricity price variables in turkey

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü2
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

This paper analyzes the relationship among electricity consumption per capita, GDP per capita and price of electricity ($/100kWh), and electricity investment in Turkey for the period 1978-2003 using the bound testing procedure to cointegration within Autoregressive Distributed Lag (ARDL) framework. In this study, it has been found that electricity consumption per capita, GDP per capita and price of electricity are cointegrated, and in the long-run, electricity consumption per capita is Granger cause GDP per capita , while in the short-run, there is unidirectional Granger causality running from GDP per capita to electricity consumption per capita and price of electricity. In the long-run, 1 % increase in GDP per capita increases the electricity consumption per capita by 0.18%, which is significant at the 10 % level. Price of electricity has insignificant impact on the electricity consumption per capita. In the short-run, 1 % increase in GDP per capita increases the electricity consumption per capita by 0.064 %.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türkiye'de 1978-2003 dönemi için, kişi başı elektrik tüketimi, kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), elektrik fiyatı ($/100 kWh) ve elektrik yatırımı arasındaki ilişki eşbütünleşmeye Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli yaklaşımı ile sınır testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, kişi başına elektrik tüketimi, kişi bsşı GSYİH ve elektrik fyatının eşbütünleşik olduğu; uzun dönemde kişi başı elektrik tüketimi değişkeninin kişi başına GSYİH'nın Granger anlamda nedeni olduğu; kısa dönemde ise, GSYİH değişkeninden kişi başı elektrik tüketimi ve elektrik fiyatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Uzun dönemde, kişi başına GSYİH 'daki %1'lik artış, elektrik tüketimini % 0.18 kadar artırmaktadır ve bu durum %10 düzeyde istatistiksel olarak anlamlıdır. Elektrik fiyatı değişkeni, kişi başına elektrik tüketimi değişkeni üzerinde anlamlıo bir etkisi yoktur. Kısa dönemde ise GSYİH'daki %1'lik artış elektrik tüketimini %0.064 kadar artırmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :