Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların örgütsel adalet algısının örgütler için önemi

Yazar kurumları :
Gülhane askeri Tıp Akademisi Sağlık Hizmetleri Yönetimi B. D.1, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Adalet ve Örgütsel Adalet'in kavramsal analizi ile örgütsel adaletin türleri olan: Dağıtımsal Adalet, İşlemsel Adalet ve Etkileşimsel Adaletin genel özelliklerini ele almaktadır. Çalışanların işyerinde adaleti nasıl algıladıkları ve algılanan adaletin iş sonuçları üzerinde ne derecede etkide bulunduğunun belirlenmesi, örgütler için son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Çünkü çalışanlar, aynı örgütte çalışan diğer kişiler ile kendileri arasında yaptıkları karşılaştırmalar sonucunda kendilerine haksızlık edildiği düşüncesine sahip olabilirler. Bu düşünceler bireylerin tutumlarını etkileyerek belirli davranışlar geliştirmelerine neden olur. Dolayısıyla geliştirilen bu davranışlar, diğer bireylere yönelik (saldırganlık gibi) olabileceği gibi çoğu zaman örgütlere yönelik olmakta (işi sabote etme, geç gelme, hatalı üretim gibi) ve örgütler için ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Makalenin amacı; çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütler için önemli olduğunu vurgulamaktır.

Özet İngilizce :

This article discusses the conceptual analysis of Justice and Organizational Justice and the general features of distuributive, procedural and intractional justice which kinds of organizational justice. The aim of this article is emphasize that why is organizational Justice perception be important for organizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :