Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların kişilik özelliklerinin işten ayrılma eğilimine olan etkisi: bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacını iş görenlerin kişilik özelliklerinin işten ayrılma eğilimine olan etkisini belirlemek oluşturmuştur. Araştırma Edirne ilinde faaliyette bulunan bir konfeksiyon fabrikasında görev yapan iş görenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri değerlendirmek için spss programı kullanılmıştır. Anketi yanıtlayan iş görenlere, sosyodemografik özelliklerini ve kişilik boyutlarını belirleyen bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dışa dönük kişilik alt boyutuna sahip olan iş görenlerin işten ayrılma eğilimlerinin yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the effect of trend in business turnover consisted of those personality traits. Working in a confection factory in the province of Edirne, operating in the research work carried out on those. SPSS program was used to evaluate the research data. Answers of those who work, socio-demographic characteristics and used a scale that determines the dimensions of personality. As a result the lower the size of the extroverted personality with a business turnover of those trends were found to be high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :