Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cagan’ın para talebi modeli ve enflasyon ilişkisi: ampirik analiz (1981-2003)

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Cagan (1956), hiperenflasyon koşulları altında yarı logaritmik bir reel para talebi denklemi kullanarak, enflasyonist süreç içerisinde reel para talebini belirleyen esas değişkenin bek-lenen enflasyon oranı olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada, Cagan'ın para talebi modeli, 3 farklı para arzı tanımı, 2 farklı fiyatlar genel seviyesi değişkeni kullanılarak 6 farklı şekilde Türkiye 1981:1-2003:12 dönemi için test edilmiştir. Bulunan sonuçlar, beklentilerin reel para talebi üzerinde güçlü etkileri olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Using semi-logarithmic real money demand equation under hyperinflation conditions Ca-gan (1956) explained that expected inflation rate is the main variable which specify real money demand in the inflationary process. In this study, Cagan money demand model is examined with 6 different ways for Turkey 1981:1-2003:12 period by using 3 different money supply definition variables and 2 different general level of price variables. Findings confirm that expectations have strong impacts on real money demand.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :