Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye iktisadi teşebbüsleri’nin kuruluş amacı, hukuki dayanakları ve güncel durum

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

1980'li yıllarda, hem içteki zorunlulukların hem de dünyada gelişen neo-liberal politikaların etkisiyle, yerel kamu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birçok alternatif hizmet yöntemi ortaya çıkmıştır. Bunların arasında, günümüz büyükşehir belediyeleri için olmazsa olmaz ekonomik birim haline gelmiş olan, ancak hakkında olumlu-olumsuz birçok görüş bulunan Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, alternatif yerel kamu hizmet biçimi olan BİT'lerin kuruluş amaçları, hukuki dayanakları, konumları, yürüttükleri faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In 1980s, with the effects of both internal requirements and neo-liberal policies that have been developed in the world, many alternative methods of service have emerged for the performance of local public services. The Municipal Economic Enterprises (MEE) that became a sine qua economic unit for today's Metropolitan Municipalities but positive and negative many different opinions about them have come forward among them. In this study, as an alternative form of local public services, legal structure, organizational goals, legal basis, positions, activities of MEEs and results of their activities will be examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :