Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balanced scorecard sisteminin hazır giyim işletmesinde uygulanması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi2, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi3
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, hazır giyim işletmesinde çok boyutlu bir performans ölçüm modeli oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmada, hazır giyim işletmesinin geleneksel yapıdaki finansal performans anlayışı, Balanced Scorecard sistem yaklaşımıyla stratejik performans yönetim sistemine dönüştürülmüştür. İşletme yapısı SWOT analizi ile değerlendirilerek mis-yon, vizyon ve strateji yapılandırılmıştır. Çalışanların görev tanımları oluşturulduktan sonra kritik başarı faktörleri belirlenerek vizyon ve stratejiye ulaşmak için finansal, müşteri, iç süreçler, öğrenme ve gelişme boyutları kapsamında amaç, ölçüt ve hedefler belirlenmiştir. On beş aylık uygulama süresince, üçer ayda bir olmak üzere toplam beş ölçüm döneminde kurumsal açıdan işletmenin performansı ölçülerek değerlendirilmiştir. Belirlenen stratejik amaç-larla kurumsal düzeyde performans artışlarının sağlandığı sonucuna varılmıştır

Özet İngilizce :

This study has been prepared with the purpose of building a multidimensional performance measurement model for the apparel enterprise. The traditional financial performance mentality in the apparel enterprise in question has been converted into strategic performance management system by means of Balanced Scorecard system approach. The enterprise structure has been analyzed with SWOT analysis to structure mission, vision and strategy. After defining the tasks of employees, critical success factors have been established, and goals, criteria and targets have been determined within the scope of customer, internal processes, financial, learning and development dimensions in order to achieve the vision and strategy. During fifteen-month application, five measurement periods have been performed as per quarter. It has been concluded that performance increases have been achieved at corporate level with the strategic goals determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :