Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki yönetim ve organizasyon otoritelerinin ‘ekşi sözlük’ perspektifi ile incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı yönetim ve organizasyon alanında çalışan ve otorite olarak algılanan akademisyenlerin ekşi sözlük perspektifinden nasıl göründüklerinin analizini yapmaktır. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, alanda çalışan akademisyenlere sorularak yönetim ve organizasyon otoriteleri tespit edilmiştir. Bunun için üniversitelerin web sayfaları taranarak elektronik posta adresleri toplanmış ve adreslere "Türkiye'de Yönetim ve Organizasyon alanında aklınıza gelen ilk on isim kimlerdir?" sorusu gönderilmiştir. Gelen cevaplardaki isimlerden en çok frekansa sahip 38 kişi belirlenmiştir. Bu 38 isim "ekşi sözlük" sitesinden taratılmış ve elde edilen bilgiler içerik analizine tabi tutulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the academics working in the field of management and organization perceived as an "authority" and how they look like from the perspective of "Ekşi Sözlük". This research consists of two parts. In the first part, academics working in the field of management and organizations have been questioned and have been identified as "management and organization authorities". To do this, web pages of universities have been explored and gathered e-mail addresses. Then sent this question: "Who are the first ten names comes your mind on the management and organization in Turkiye?"to these addresses. 38 names have been explored on "Ekşi Sözlük". These 38 names which have the most frequency have been determined and a content analysis has been conducted on obtained datum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :