Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk popüler müzik üretimi ve ürünlerindeki karma yapıyı hazırlayan toplumsal ve müziksel etkenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Türk popüler müzik pazarındaki ürün ve icralarda farklı müzik türlerinden örneklerin yer aldığı repertuar çeşitliliğinin yaygınlığı göze çarpar. Bunun yanı sıra müzik türleri arasındaki sınırlar gittikçe silikleşmiş ve birkaç türü birleştiren müzik akımları ortaya çıkmıştır. Dinleyici beğenilerine göre şekillenen bu karma yapının oluşmasında belirli tarihsel, toplumsal ve kültürel kırılma noktaları etkili olmuştur. Geçmişten günümüze Doğu ve Batı, kent ve kır kültürü arasında kalmış olan toplumun farklı kesimlerinin beğenisini karşılamak üzere müzik yapımcıları her kesime birden hitap edebilecek ürünleri piyasaya sürme stratejisini benimsemiştir. Bu strateji doğrultusunda pop ve(ya) arabesk müziğin elemanlarının her müzik türünde kullanıldığı "sentez" çalışmaları içeren ve farklı müzik türlerinden en popüler şarkıların bir arada yer aldığı ürünler oluşturulmuştur. Bu çalışma, tarihsel ve toplumsal zemin bağlamında Türk popüler müzik dinleyicisinin beğenisini karşılayan ve müzik üretimine yön veren "karma yapı" tanımlamasının içini doldurmayı amaçlar. Çalışmada, dinleyici eğilimlerinin müzisyen ve yapımcı stratejilerini nasıl yönlendirdiği ve müzikteki karma yapının müzik üretim formatlarına nasıl yansıdığı konuları, popüler müzik ürünleri üzerinden etnografi yöntemiyle analiz edilir.

Özet İngilizce :

The prevalence of repertoire variety, which has the samples of different music types, is seen in products and performances in Turkish popular music market. Besides, the borders between music types have become indistinct gradually and music trends which combine several types have appeared. Certain historical, social and cultural turning points had been effective in the formation of this composite structure that is shaped according to the audience's taste. From those days to now, music producers have adopted the strategy of launching the products which should address to each class of society at a time to meet the tastes of different parts of the society that have been stuck between the cultures of East and West, urban and rural. In the direction of this strategy, products which include both "synthesis" works in which pop and/or arabesque music elements are used in every music types, and the most popular songs from different music types all together, have been formed. This study, in the context of historical and social basis, aims to frame the definition of "composite structure" that satisfies the taste of Turkish popular music audience and guides the music production. In the study, the subjects, how the audience tendencies guide musician's and producer's strategies, and how the composite structure of music reflects on the music production formats, are analyzed by ethnography method on popular music products.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :